strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Lisiarz
Data: 18/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy polowanie z norowcami na lisy w marcu jest zgodne z regulaminem i zasadami wykonywania polownia? Regulamin precyzuje polowanie z psami na pióro i zwierzynę grubą, niestety nie doszukalem się nigdzie wzmianki o polowaniu na lisy z użyciem psów ułożonych do pracy w norach w miesiacu np. marcu czy lutym.

Odpowiedź:
Polowanie z norowcami na lisy w marcu jest zgodne z obowiązujacymi zasadami wykonywania polownia. Przesądza o tym § 8 pkt.1 rozporzadzenia o warunkach wykonywania polowania. Przepis ten wprawdzie ogranicza okres polowania z psami i nagonką do pierwszej niedzieli po 15 stycznia, ale ograniczenie to zgodnie z tym przepisem nie dotyczy polowania z psami na ptactwo łowne, z psami i naganką na lisy oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku. Tak więc, polowania z psem na lisy w norach i przy stogach i lutym i w marcu jest dozwolone.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.