strona główna forum dyskusyjne


Pytał: J. Kłapucki
Data: 07/10/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Upoważnienie do wykonywanie polowania indywidualnego w kole łowieckim ma prawo wydać i podpisać jedynie Przewodniczący Koła, czy ta czynność należy do obowiązku Łowczego Koła, jak wskazywałaby logika, ponieważ Łowczy Koła jest bezpośrednio odpowiedzialny za gospodarkę łowiecką w Kole?

Odpowiedź:
Statut koła określa kto jest upoważniony do reprezentowania koła i te osoby mogą podpisywać odstrzały w sytuacji braku odpowiednich uregulowań w uchwale WZ dot. zasad wydawania odstrzałów w kole. Uchwała WZ może w stosunku do czynności związanych z wydawaniem odstrzałów określić kto je wydaje i kto jest zobowiązany je podpisywać i nie muszą to być osoby upoważnione statutem do reprezentowania koła na zewnątrz. Poza tym, jeżeli nie ma uregulowań WZ, to osoby upowanione statutem do reprezentowania koła, moga upoważńić jedną lub więcej osób z zarządu (ale nie tylko) do podpisywania odstrzałów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.