strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldemar Hawrot
Data: 07/04/2004
Publikacja: 02/08/2006
Pytanie: Obwody naszego koła łowieckiego podzielone są na kilkanaście kilkunastohektarowych sektorów. W każdym z nich znajduje się kilka ambon i zasiadek. Myśliwi mogą "wypisywać się" na polowanie indywidualne z określonej ambony lub w określonym sektorze. Czy kilku myśliwych może wpisać się na polowanie do tego samego sektora uzgadniając wcześniej gdzie i jak (dokładnie) będą wykonywać polowanie ? Czy takie postępowanie (wcześniejsze uzgodnienie wspołdziałania) nasi znamiona polowania zbiorowego ?

Odpowiedź:
Podział obwodu na sektory wynikać musi z uchwał WZ lub zarządu koła. To samo powinno dotyczyć sposobu zajmowania danego sektora na polowanie indywidualne. Uchwała taka powinna określać, czy możliwy jest wpis na dany sektor, jeżeli zajęty on już został przez innego myśliwego. W moim kole jak najbardziej można, ale po uzgodnieniu z tym myśliwym, który pierwszy wpisał się na dany sektor (u mnie rejon) co jest kardynalną zasadą bezpieczeństwa takiego polowania.

Jeżeli uchwała obowiązująca w kole nic nie stanowi na temat sposobu zajmowania sektorów, to oznacza, że nie zabrania zapisywania się kilku myśliwych na ten sam sektor. Wtedy uzgodnienie między tymi myśliwymi, który zajmie określoną ambonę, w jakim kierunku i kiedy będą się oni poruszali, etc. w żaden sposób nie może być traktowane jako współdziałanie tych myśliwych w rozumiemniu organizacji polowania zbiorowego. Zajmując różne ambony w tym samym sektorze i polując z nich na podstawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwi ci nie naruszają żadnych przepisów prawa łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.