strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Włodzimierz Pilarz
Data: 16/04/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Koło dzierżawi trzy obwody graniczące ze sobą - jeden leśny i dwa polne. Wszystkie leżą na terenie jednego nadleśnictwa. Czy dla tych trzech obwodów może być prowadzona jedna książka ewidencji? Czy dla jednego obwodu mogą być prowadzone dwa tomy książki ewidencji, wyłożone w dwóch różnych miejscach?

Odpowiedź:
Tak prowadzenie jednej książki dla 3 obwodów , jak i dwóch książek w jednym obwodzie jest dopuszczalne.

Jedyny warunek, który koło musi spełnić, to uzgodnić z nadleśnictwem miejsce wyłożenia książki/książek dot. obwodu leśnego.

Co do obwodu polnego wystarczy poinformowanie nadleśnictwa o miejscu wyłożenia książek/książki dotyczącej tych obwodów.

Odpowiedź aktualna tylko do dnia 30 kwietnia 2005 r., kiedy to weszło w życie nowe rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.