strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Michał
Data: 06/06/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Kto i jak powinien zareagować na sytuację, gdy Łowczy Koła łamie Uchwałę WZ dotyczącą sposobu i kryteriów wydawania odstrzałów, czego świadkami są inni członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej? W efekcie nie wydaje odstrzałów nikomu i opuszcza biuro Koła zabierając dokumentację. Czy należy o sytuacji powiadomić Zarząd Okręgowy?


Odpowiedź:
Takie zachowanie łowczego jest sprawą do załatwienia w pierwszej kolejności wewnątrz koła. Jeżeli łowczy, a dalej zarząd który upoważniony jest do wydawania odstrzałów zachowuje się w opisany sposób, a zachowania tego nie akceptuje KR lub co najmniej 1/3 członków koła, mogą oni żądać zwołania NWZ celem odwołania łowczego lub zmiany całego zarządu. Nie wydaje mi się, żeby bez zakończenia postępowania w kole należałoby informować ZO, bo on i tak powinien uznać, że dopóki koło samo sprawy nie spróbuje załatwić, ZO jest tu zbyteczny. Nie można wykluczyć, że takie zachowanie łowczego ma uzasadnienie, które popiera większość członków koła i wówczas nawet NWZ sytuacji nie zmieni, tylko umocni łowczego w jego sposobach postępowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.