strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jan
Data: 18/06/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy członek PZŁ i koła łowieckiego, który nie posiada zezwolenia na broń może, wpisując się w książkę zgłoszeń przebywać w łowisku w celu fotografowania zwierzyny?

Odpowiedź:
Przebywanie z aparatrem fotograficznym w łowisku nie jest wykonywaniem polowania, a wiec nie wymaga wpisów do książki ewidencji zgłoszeń, a nawet więcej takie wpisy należałoby określić jako nieprawidłowe.

Jednak, jeżeli dana osoba jest czonkiem koła i swój pobyt w łowisku chciałaby realizować w sposób bezpieczny, można sobie wyobrazić, że w uzgodnieniu z zarządem koła informuje ona potencjalnych myśliwych o obecności w danym rejonie obwodu, w określony sposób. Można też sobie wyobrazić, że pomimo niewłaściwości wpisów do książki, zarząd takie wpisy zaakceptuje lub zaleci, dla zagwarantowania myśliwym bezpiecznego polowania w danym rejonie, ale taki ewentualny wpis nie powinien uniemożliwiać innym myśliwym polowniae w tym rejonie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.