strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Prezes Koła Łowieckiego
Data: 16/07/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy ambona postawiona przez myśliwego członka koła na jego własnej, prywatnej działce będącej częścią obwodu łowieckiego, stanowi jego własność, czy jest wspólnotą koła. Ambona stoi na nieogrodzonym terenie, przyleśnym łąkach w sąsiedztwie wsi. Według w/w myśliwego ta ambona ma służyć tylko jemu i wyłącznie do celów obserwacji zwierzyny, według jego zapewnień nie ma zamiaru z niej polować. Ambona jest zamknięta i zabroniony jest dostęp do niej innym członkom koła

Odpowiedź:
Właściciel gruntu ma prawo stawiać na swoim gruncie dowolną budowlę, byle w zgodzie z przepisami budowlanymi, ale to jest już zmartwienie gminnego czy powiatowego wydziału budownictwa i architektury.

Jeżeli taki właściciel stawia budowlę o charakterze ambony myśliwskiej, a więc urządzenia służącego gospodarce łowieckiej, to wykorzystanie takiej budowli do polowania może miec miejce tylko za zgodą i na warunkach określonych przez koło łowieckie dzierżawiące dany obwód, a wiec w uzgodnienu i za abrobatą zarządu tego koła. Do tak postawionej ambony dostęp powinni mieć wtedy na równych prawach wszyscy członkowie koła.

Bardziej skomplikowana sytuacja występuje, jeżeli właściciel danego gruntu oświadcza, że zbudowana ambona na jego gruncie nie jest urządzeniem łowieckim służącym do polowania. Moim zdaniem ma do tego prawo, ale nie może wówczas jej wykorzystywać w żaden sposób łączący się z polowaniem. Definicja polowania w ustawie łowieckiej prezyzuje, że jest nim również tropienie zwierzyny, a więc i obserwacja, zmierzająca do jej pozyskania, bo np. myśliwy po obserwacji podchodzi zwierzynę i strzela, choć już nie z ambony, jest też wykorzystywaniem ambony dla celów polowania. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to myśliwy wchodzi w konflikt z kołem i zarząd może zastosować wobec niego wszystkie sankcje statutowe.

Gdyby jednak z tak zbudowanej ambony prowadzone były tylko obserwacje zwierzyny przez osoby nie polujące, albo myśliwy wykorzytywałby ją tylko do robienia z niej zdjęć, to koło nie może mu tego zabronić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.