strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Irek K.
Data: 02/09/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jakie są procedury zwrotu i przechowywania tzw. odstrzałów ,którym minął termin ważności? Jeżeli Łowczy na zebraniu w sierpniu twierdzi że wróciło do niego 30% ,,starych odstrzałów,, to jest to uchybienie proceduralne czy poważna nieprawidłowość?

Odpowiedź:
Nie ma ogólnie obowiązujących formalnych procedur co z wykorzystanym odstrzałem. Wprawdzie na podstawie rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania jest to druk ścisłego zarachowania, ale należy rozumieć, że konsekwencje tego dotyczą to koła, a nie myśliwego. Koło ma kopię każdego wydanego odstrzału i przechowując te kopie spełnia warunki jak dla druku ścisłego zarachowania. To co myśliwy ma robić z wykorzystanym drukiem odstrzału może regulować uchwała WZ i wtedy członkowie koła zobowiazani są ją wypełniać, np. jeśli jest sformułowana, że należy zwracać zarządowi odstrzał w ciągu 7 dni, to tak postepować. Nie stosowanie się do tej uchwały może rodzić konsekwencje, w zależności od tego jakie koło i jego zarząd uznają za stosowne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.