strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Chustecki
Data: 30/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Łowczy Koła może odmówić odstrzału na ptactwo myśliwemu
posiadającemu wyżła bez rodowodu? Nadmieniam, że nie ma żadnej uchwały Walnego Zebrania Członków Koła ograniczającego prawa myśliwych w tym zakresie. Czy ograniczenie 1 pies na 3 myśliwych obowiązuje w momencie wydawania odstrzału, czy też w chwili rozpoczęcia polowania?

Odpowiedź:
Zasady wydawania odstrzałów to uprawnienie Walnego Zgromadzenia. WZ może to uprawnienie scedować uchwałą na zarząd. Na pewno nie może kryteriów ustalać łowczy, ale .... Jest jedno "ale", przepis, na który powołuje się łowczy jest przepisem ogólnie obowiązującym, patrz § 8 rozporządzenia http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_4.html.

Jednak z tym zapisem rozporządzenia jest więcej niejasności i wątpliwości, niż jasnego prawa. Dali temu wyraz użytkownicy serwisu w dyskusji na forum http://www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=6095&t=6095.

Na pewno nie wynika z w/w rozporządzenia , że obowiązkowy pies na polowaniu na ptactwo ma być rodowodowy, taka interpretacja jest naciągana i nie uprawniona, bo przepis mówi tylko o psie "ułożonym". Oczywiście warunek 1 pies na 3 myśliwych ma być spełniony podczas polowania, a nie w momencie wydawania odstrzału.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.