strona główna forum dyskusyjne


Pytał: budka
Data: 12/01/2007
Publikacja: 12/01/2007
Pytanie: Zostałem ukarany przez zarząd pozbawieniem odstrzału za to, że zdaniem prezesa koła byłem na polowaniu z kolegą, będącym również myśliwym tego samego koła, co było prawdą. Kogo miałbym poprosic o pomoc w celu wyjaśnienia moim zdaniem kuriozalnej sytuacji?


Odpowiedź:
Nie znam argumentówe zarządu, co złego widział w tym, że polował Kolega z innym członkiem koła, czy to jako myśliwym, czy też jako osob towarzysząca, dlatego nie zabieram głosu nt. strony merytorycznej sprawy.

Od strony formalnej, służy odwołanie od takiej decyzji zarządu do WZ. Złożenie odwołania wstrzymuje decyzję zarzadu, do czasu rozpatrzenia odwołania przez WZ. Gdyby po złożeniu odwołania zarząd dalej nie wystawiał odstrzału, należy złożyć wniosek do ZO PZŁ o uchylenie uchwały zarządu o nie udzielaniu odstrzału, bo zgodnie ze statutem PZŁ, złożenie odwołania MUSI skutkować zawieszeniem uchwały zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.