strona główna forum dyskusyjne


Pytał: myśliwy
Data: 08/02/2007
Publikacja: 09/02/2007
Pytanie: Czy dokonując wpisu do książki ewidencji polowań sześć godzin przed polowaniem (wieczór 19:45 dnia poprzedzającego, a polowanie zaczynam o 6:00 rano), naruszyłem przepisy?

Odpowiedź:
Po wejściu w życie 30 kwietnia 2005 r. nowego rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, zniknął istniejacy w poprzednim rozporządzeniu warunek, precyzujący termin wpisu i wypisu w książce wyjść. Obecnie trmin rozpoczęcia polowania i jego zakończenia można traktowąć jako terminy "planowanego" rozpoczęcia i zakończenia polowania. Więcej w BŁ Nr 11/2005.

Wpis wieczorem o 19:45 wskazujący na rozpoczęcie polownia o godz. 6:00 należy uznać prawidłowy, choć może on naruszać uregulowania wewnątrz koła, np. takie, że zgodnie z uchwałą WZ, myśliwy nie może wpisać się poprzedniego dnia, na polownie w dniu następnym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.