strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zbyszek
Data: 10/04/2007
Publikacja: 16/04/2007
Pytanie: Czy zgodna z prawem jest organizacja polowań indywidualnych w takiej oto formie, że obwód został podzielony na kilka małych łowisk, do tych łowisk na stałe przypisanych zostaje kilku myśliwych, którzy mogą polować tylko na terenie tego łowiska, a reszta obwodu jest dla nich niedostępna?

Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie nie musi być jednoznaczna. Zgodnie ze statutem PZŁ wszyscy członkowie koła mają równe prawa, a więc i równe prawo do polowania na całym dzierżawionym terenie. Z drugiej jednak strony, każdy ma prawo rezygnować ze swego prawa i uchwała WZ o podziale obwodu na łowiska i przydzielenie do nich myśliwych jest formą demokratycznego ograniczenia swoich praw. Tak wyglądałoby to w teorii.

Moim zdaniem jednak, taka uchwała WZ powinna zostać uchylona przez ZO PZŁ, o ile choć jeden z członków koła jest przeciw takiej uchwale i dał temu wyraz składając odwołanie lub wnosząc do ZO o uchylenie takiej uchwały w ramach nadzoru. Uznaję prawo członków koła do samoograniczania się, ale jeżeli uchwała WZ większością głosów ogranicza statutowe prawa członka, który się na to nie zgadza, uchwała staje się niezgodna ze statutem PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.