strona główna forum dyskusyjne


Pytał: lechant
Data: 08/05/2007
Publikacja: 13/05/2007
Pytanie: Koło posiada dwa obwody, które dzieli szosa. Mamy oczywiście dwie książki ewidencji polowań, po jednej na każdy z nich. Jedna na granicy obw. [1], a druga na terenie obw.[2], oddalona od szosy-granicy obwodów o 6 km. Czy jest możliwość wpisu myśliwego na ambonę stojącą w obw. [2] do książki ewidencji polowań obw. [1]? Myśliwym to pasuje, bo jest bardzo blisko i zapadła też w tym temacie uchwała WZ. Czy tak może pozostać?

Odpowiedź:
W świetle rozporzadzenia o warunkach wykonywania polowania i ustawy łowieckiej, nie może. Wskazana uchwała WZ jest sprzeczna z w/w prawem ogólnieobowiązującym. Dopóki jednak ZO PZŁ nie uchyli takiej uchwały WZ, jest ona obowiązująca. Są koła, w których taka sytuacja niezgodna z prawem trwa latami i jeżeli wszyscy w kole są z tego zadowoleni, a ZO o tym nie wie lub przeoczył taką uchwałę, to tak jest.

Rozwiązaniem byłoby może wyłożenie dwóch książek w jednym miejscu przy szosie, którą myśliwi jadą do jedego i drugiego obwodu. O ile przepis o jednej książce na obwód jest jednoznaczny i zapisany w ustawie, to o miejscu wyłożenia rozporządzenie mówi "powinna" znajdować sie w granicach obwodu. Powinna, nie zawsze oznacza, że musi i jeżeli wszystkim członkom koła odpowiada, żeby książki były dostępne w miejscu, które nie leży w obwodzie, to na tej samej zasadzie, że ZO PZŁ nie uchylił takiej uchwały WZ, można ją
wykonywać.

Jeżeli myśliwi koła wpisują wyjścia na konkretny rejon lub ambonę obw. [2] w książce dot. obw. [1], to w żadnym przypadku nie może istnieć możliwośc wpisania się do ksiażki obw. [2], na ten sam rejon czy ambonę obw.[2], na które można wpisywać się w książce obw. [1].

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.