strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Kowal
Data: 19/05/2007
Publikacja: 24/05/2007
Pytanie: W jakim czasie po polowaniu indywidualnym i pozyskaniu dzika odstawiony do punktu skupu, myśliwy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu łowczemu?

Odpowiedź:
Termin ten zależy od ustaleń w danym kole, ale powinien byc maksymalnie krótki, a nawet można określić go jako bezzwłoczny. WZ zobowiązane jest statutem do podjęcia uchwały o zagospodarowaniu tusz pozyskanej zwierzyny i w ramach tej, WZ powinno to uregulować. Jeżeli nie reguluje tego uchwała WZ, to prawdopodobnie zarząd ustalił jakieś terminy zgłoszenia i należy ich przestrzegać. Tusza jest własnością koła, więc myśliwy zobowiązany jest postępować z nią w sposób informujący o pozyskaniu, jak określi to koło.

Poza tym należy pamiętać, że zarząd musi kontrolować ilości pozyskanej zwierzyny, żeby nie dopuścić do pozyskania jej więcej niż jest zapisane w planie łowieckim.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.