strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy Mela KŁ GLON Brzeg
Data: 02/06/2007
Publikacja: 14/06/2007
Pytanie: Czy prawidłowa jest uchwała zarządu, że myśliwy dokonuje wpisu rozpoczęcia polowania bezpośrednio przed wykonywaniem polowania natomiast wpisu o jego zakończeniu dokonuje po jego zakończeniu, a nie przed rozpoczęciem?

Odpowiedź:
Zarząd nie ma kompetencji do podjęcia takiej uchwały. Rozporządzenie o warunkach polowania przewiduje, że można wpisać godzinę zakończenia polowania przed jego rozpoczęciem (jest taka interpretacja Misisterstwa Środowiska). Samo zapisanie się jest obowiązkiem, ale to, że zapisać można również godzinę zakończenia polowania, jest prawem myśliwego. Zarząd nie ma w żaden sposób kompetencji do ograniczania praw członków koła, ale może to zrobić WZ członków koła. Jeżeli wiec koło, w celu podniesienia np. rangi bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania, chce zobowiązać członków do wypisywania się w książce dopiero po zakończeniu polowania, to taką uchwałę można podjąć tylko podczas walnego zgromadzenia koła.

Jeżeli zarząd podjął jednak taką uchwałę, to do chwili jej uchylenia będzie ona bowiązywać. Gdyby zainteresowany lub inny członek koła, którego ta uchwała dotyka, złoży od niej odwołanie do WZ, to zarząd musiałby zawiesić działanie tej uchwały do czasu rozpatrzenia odwołania przez WZ. Można również zwrócić się do ZO PZŁ z wnioskiem o uchylenie tej uchwały w ramach nadzoru, ponieważ zakres merytoryczny tej uchwały zarządu nie mieści się w kompetencjach tego organu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.