strona główna forum dyskusyjne


Pytał: lutek
Data: 30/07/2007
Publikacja: 30/07/2007
Pytanie: Czy łowczy może nie wydać drugiego kozła jeżeli już pozyskalem jednego?

Odpowiedź:
O zasadach wydawania upoważnień decyduje, zgodnie ze statutem PZŁ, uchwała walnego zgromadzenia. Taka uchwała powinna określać ile zarząd (łowczy) może sztuk rogaczy wydać członkom koła lub upoważniać zarząd albo łowczego do określania tej liczby. Jeżeli z w/w uchwały wynika, że wszystkim wydaje się upoważnienie tylko na jednego rogacza, to ten łowczy postępuje zgodnie z zasadami. Jeżeli zaś wydaje wszystkim po dwie sztuki, to odmowa jednemu myśliwemu drugiego rogacza, bez podstawy w w/w uchwale WZ, jest nieprawidłowa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.