strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Aleksandra Leszczyńska
Data: 30/07/2007
Publikacja: 31/07/2007
Pytanie: Czy myśliwy ma obowiązek zgłaszania do zarządu o poszukiwaniu postrzałku w swoim kole?

Odpowiedź:
Poszukiwanie postrzałka, to w pierwszym rzędzie obowiazek myśliwego. Nie ma obowiązku powiadamiania zarządu o poszukiwania postrzałka, jeżeli poszukiwania odbywają się w rejonie, w którym myśliwy był zapisany do książki ewidwencji polowania. Poszukując postrzałka w obwodzie dzierżawionym przez swoje koło, trzeba być wpisanym na ten rejon obwodu, w któym dokonuje się poszukiwania. Gdyby ten rejon był już zajęty, przez wpis innego myśliwego, obowiązkiem byłoby skontaktowanie się z tym myśliwym i ustalenie, w jaki sposób poszukiwania te będa prowadzone i czy ten drugi myśliwy może bezpiecznie polować, czy też np. przyłączy się po poszukiwania postrzałka

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.