strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 11 kwiecień 2002
Pytanie: Czy w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową przeciętnego myśliwego władze PZŁ robią coś, aby zahamować wzrost składek? Czy składki na PZŁ nie powinny być ustalane w oparciu o rzetelny i przedstawiony do powszechnej konsultacji preliminaż budżetowy, a nie o sztywną stawkę (10% średniej krajowej ...)?

Odpowiedź:
Preliminarz to dokument finansowy za treść którego odpowiadają konkretni ludzie. Obowiązujące przepisy określają zasady tworzenia tego dokumentu. Jeżeli uważasz że system jest zły, staraj się o zmianę zasad. W końcu nawet budżet państwa można (przynajmniej teoretycznie) ustalać w oparciu o referendum.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.