strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 15 kwiecień 2002
Pytanie: Jak widzi Pan przyszłość polskiego łowiectwa (PZŁ) w perspektywie integracji Polski z UE?

Odpowiedź:
UE uznaje odrębną genezę a co za tym idzie fakt że aktualny kształt prawa łowieckiego jest odmienny w każdym z krajów Unii. Obowiązujące we wszystkich tych krajach dyrektywy unijne dotyczące łowiectwa nie niosą dla nas znaczących zagrożeń. Jest to tzw. "dyrektywa ptasia" której konsekwencją po naszym wejściu do Unii będzie zakaz wiosennych polowań na słonki i tzw dyrektywa środowiskowa której wymogi spełniamy. Moim zdaniem należy spodziewać się źródeł pewnych zagrożeń w skutkach zmian struktury własności gruntów, zwłaszcza po zakończeniu okresu ochronnego, tj. powracania do koncepcji obwodów łowieckich "własnych" z lobbingiem organizowanym przez właścicieli większych areałów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.