strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
2108 20/04/2021 Do jakiego organu mają złożyć formalną rezygnację członkowie Zarządu Koła, którzy podjęli decyzję o zakończeniu działalności w Zarządzie tego koła, uwzględniając fakt, że mamy czas pandemii i Walne Zgromadzenie koła nie może zostać zwołane a w związku z tym kto ma obowiązek i w jakim trybie powołać nowy Zarząd tego koła?
2107 09/04/2021 Czy komisja rewizyjna ma obowiązek odpowiedzieć na pismo z zapytaniem (mail) od członka koła?
2106 09/04/2021 Czy myśliwy może zażądać by zarząd informował członków koła o swoim posiedzeniu?
2105 18/03/2021 Zarząd koła w osobach łowczego i sekretarz - przyjął do koła nowych członków z innych kół. Czy w tak okrojonym składzie Zarząd, mógł przyjąć do koła trzech innych członków?
2104 27/11/2020 Czy łowczy Koła może skontrolować pobyt myśliwego w danym łowisku na polowaniu, poprzez np. wejście na ambonę?
2103 22/09/2020 Nasze koło łowieckie wyznaczyło termin WZ sprawozdawczego na dzień 30.09.2020 roku. ZK nie chce udostępnić do wglądu sprawozdania finansowego, pomimo polecenia, jakie zostało zamieszczone przez ZG. Zarząd naszego koła twierdzi, że nie ma podstawy prawnej, aby udostępniać członkom koła informacje dotyczące stanu finansów koła. Jako członkowie koła, chcielibyśmy mieć wgląd w roczne sprawozdanie finansowe. Tym bardziej, iż stan finansów koła jest przed myśliwymi ukrywany, przez co jesteśmy bardzo zaniepokojeni, iż nasza sytuacja finansowa jest zagrożona. Czy jest podstawa prawna, która nakazuje zarządowi koła udostępnienie sprawozdania finansowego z działalności finansowej zarządu koła?
2102 22/09/2020 W marcu strzeliłem dzika na odstrzał sanitarny. Do tej pory koło mi nie zapłaciło pieniędzy tłumacząc się, że ma czas do końca roku.
2101 30/03/2020 2 lata temu poprzedni zarząd gremialnie zrezygnował ze swojej funkcji. Na WZ został wybrany całkiem nowy zarząd. Kiedy kończy się jego kadencja: teraz w tym roku czy za trzy lata?
2100 08/07/2019 Członek koła łowieckiego na swoja prośbę ,,urlopował się" ale jeszcze według starych przepisów na 3 lata. Aktualnie kolega ten chciałby odwiesić się ale tylko w PZŁ natomiast dalej być urlopowanym w kole. Czy taka sytuacja jest możliwa?
2099 18/06/2019 Trzy lata temu RD ukarał ówczesnego Prezesa i Sekretarza naszego koła karą nagany za sfałszowanie protokołu WZ, w którym to zapisano o przeprowadzonym głosowaniu w sprawie zgłoszenia członków koła do odznaczeń łowieckich, lecz faktycznie taki proceder nie miał miejsca na WZ. Czy Sekretarz naszego koła ukarany 3 lata temu nie powinien zrezygnować z pełnienia funkcji w ZK?
2098 18/06/2019 Myśliwy został skreślony z Koła za 3-miesięczną zaległość zapłacenia składki członkowskiej. Terminy były zachowane. (14 dni miał czas na opłacenie od daty otrzymania pisma). Myśliwy zgodnie z pouczeniem w piśmie odwołał się do WZ, i nie uregulował składek przez 30 dni. Czy jego odwołanie jest skuteczne? Jeśli tak, to co mamy głosować na WZ, uchwałę ZK o skreśleniu czy odwołanie myśliwego do WZ?
2097 18/06/2019 Myśliwy złożył z dniem 02.06.2019 r. rezygnację z członkostwa w kole łowieckim. Czy oznacza to, że z tym dniem przestał być członkiem koła łowieckiego, czy dopiero po skreśleniu przez ZK?
2096 13/06/2019 Który przepis obowiązuje w odniesieniu do członka zarządu, który nie uzyskał absolutorium i postawiono wniosek o jego odwołanie: paragraf 45 pkt 5 czy paragraf 111 pkt. 5?
2095 13/06/2019 Czy można zgłaszać do porządku obrad WZ przed uchwaleniem porządku obrad oraz regulaminu obrad WZ, spraw nie ujętych w zawiadomieniu na WZ?
2094 05/10/2018 Mam wątpliwości co do wyboru na Prezesa koła po jego rezygnacji z funkcji na zwołanym walnym gdzie w porządku walnego było tylko wybór Prezesa. Podczas wyboru wybrano bez rezygnacji z funkcji łowczego na prezesa oraz vice-łowczego na łowczego a vice-łowczego spośród członków koła. Prowadzący zebranie na moje uwagi stwierdził, że możemy to przegłosować. Nadmieniam, że na walnym nie było wszystkich członków koła.
2093 04/06/2018 Czy w wypadku skierowania sprawy do sądu powszechnego, po orzeczeniu wydanym przez Główny Sąd Łowiecki, orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego jest prawomocne, czy w dalszym ciągu nieprawomocne?
2092 21/05/2018 Czy zarząd koła może uchwalić taką uchwałę, żeby całe koło było odpowiedzialne swoim majątkiem (każdy członek koła swoim majątkiem) za nie wypłacone szkody?
2091 16/05/2018 Jakie są następstwa gdy na WZ po odczytaniu przez prezesa sprawozdania działalności zarządu za ub. rok WZ większością głosów nie przyjmuje tego sprawozdania?
2090 16/05/2018 W trakcie WZ, jeden z kolegów z zarządu podczas trwania obrad składa rezygnację z członkostwa w zarządzie, a na jego miejsce chce kandydować Przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła. Czy może i co musi spełnić aby móc prawnie kandydować?
2089 09/05/2018 W porządku obrad WZ jest punkt o rozpatrzeniu odwołania jednego z kolegów od uchwały ZK. Czy możliwe jest nie uwzględnienie odwołania w związku z nie umieszczeniem uzasadnienia w odwołaniu?

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.