strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1645 19/03/2012 Czy Komisja Rewizyjna ma obowiązek zgłoszenia do prokuratury ewidentnych przestępstw popełnionych przez Zarząd koła?
1644 19/03/2012 Czy Zarząd koła może udzielić koledze kopii pisma które dotyczą jego osoby, czy może tylko dać do wglądu? Pismo to zostało dostarczone do koła listem poleconym z potwierdzonym odbiorem przez innego członka koła.
1643 19/03/2012 W jaki sposób Zarząd Koła budujący domek myśliwski ma wybierać wykonawcę na np. budowę domku, wykonanie wyposażenia domku, wykonania instalacji elektrycznej?
1642 14/03/2012 W naszym kole Zarząd wysyła nam zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad. My chcielibyśmy, aby do tego dołączono nam kopię sprawozdania jakie będzie przedstawiał na WZ skarbnik i łowczy. Mając takie kopie sprawozdań możemy spokojnie je przeanalizować i zadać kilka pytań, kiedy będzie coś dla nas niejasne. Czy w kołach nie ma takiej praktyki, aby przed WZ wysyłać swoim członkom sprawozdania jakie będą analizowane i omawiane na zebraniu?
1641 14/03/2012 W naszym kole jest problem z wglądem do dokumentacji koła np. protokoły z polowań dewizowych, rozliczenie balu jubileuszowego, czy skup dziczyzny zalega z zapłatą do koła za tusze i wiele innych rzeczy. Komisja rewizyjna nie reaguje na nasze zapytania odpowiadając nam myśliwym "po co ci to wiedzieć". Zarząd mówi, że to jest tajemnica. Jak można uzyskać w normalny sposób wiedzę na te tematy od Zarządu koła?
1640 13/03/2012 Wszystkie decyzje podczas posiedzenia ZK podjęte kolegialnie mają charakter uchwał. Czy te wszystkie uchwały powinny być sporządzone na piśmie, mieć swój chronologiczny numer i czy powinny być archiwizowane?
1639 12/03/2012 W razie nie udzielenia wotum ZK przez WZ kiedy można wybrać zastępcę?
1638 12/03/2012 Na polowaniu był niecelny strzał tzw. pudło, po rozejściu się myśliwych do domu, kilku z nich wróciło na miejsce polowania i okazało się, że padła łania, którą wzięli na własny użytek, nie powiadamiając komisji ważenia tusz. Kto ma wypisać protokół pobrania tuszy na użytek własny gdy zwierze padło na polowaniu zbiorowym?
1637 09/03/2012 Broń trzymam w sejfie - szafce, wykonanie fabryczne, (500x650x1125 mm) blacha o grubości 4 mm, dwa zamki z wytrawionym numerem, jeden klucz dwuskrzydełkowy, drugi jednoskrzydełkowy. Wg. mojej internetowej wiedzy KWP Warmińsko - Mazurskie, uznawała takie zamki w starych sejfach jako atestowane. Sejf mam ponad 30-lat i staż jako myśliwy. Policjant zażądał atestu (papieru) którego nie mam. Proszę o pomoc, czy mogę uzyskać atestację moich zamków.
1636 09/03/2012 Czy pismo ZK o skreśleniu za niepłacenie składek i zobowiązań nie opatrzone informacją o możliwości odwołania (do kogo i w jakim terminie) posiada moc prawna i czy nie jest z gruntu nieważne?
1635 07/03/2012 Witam Na mój pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Okręgowego o uchylenie Uchwały WZ, cytuje pkt 17 w całości: "Odnotowanie pobytu w łowisku myśliwy dokonuje zgodnie z istniejącym rozporządzeniem w książce wyłożonej w odpowiednim leśnictwie. Przed udaniem się w łowisko myśliwy informuje Łowczego lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze i sektorze w którym chce polować". W dniu 9 stycznia 2012 r. Zarząd Okręgowy uchylił w/w pkt w całości jako niezgodny ze Statutem oraz innymi przepisami dot. wykonywania polowania. Nadmieniam, że w/w wniosek wysłałem również do wiadomości Zarządu Koła oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przed napisaniem wspomnianego wniosku, prowadziłem telefoniczne rozmowy, zarówno z Prezesem, Łowczym jak i Sekretarzem, następowała również e-mailowa wymiana pism dot. Uchwały. Od Uchwały Zarządu Okręgowego, Zarząd Koła odwołał się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej stojąc dalej na swoim stanowisku. W dniu 14 luty 2012 r. otrzymałem wezwanie na posiedzenie Zarządu Koła, które odbędzie się w dn. 25 luty, drogą e-mail od Sekretarza bez podania celu i w jakim charakterze lecz zaznaczając, że takie same pismo otrzymam listem poleconym (wiadomo Zarządowi, że obecnie przebywam za granicą kraju). Od kolegów z Koła dowiedziałem się że Zarząd przygotowuje w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne za pominiecie "drogi służbowej" i działanie na szkodę Koła. Proszę o opinię prawną, czy Zarząd Koła, może ukarać mnie czy nie?
1634 07/03/2012 Ostatnio byłem u łowczego celem wydania odstrzału na dziki. Łowczy odmówił odstrzału argumentując, że jego zdaniem mało jest dzików w tym roku i za niewykonanie planu nie ma żadnych konsekwencji ze strony Nadleśnictwa. Czy łowczy bez konsultacji z nikim ma prawo zmienić wysokość planu odstrzału i czy może nie wydać odstrzału?
1633 06/03/2012 Czy zawieszony przez Zarząd w prawach członka koła na okres 1 roku myśliwy musi płacić składki na rzecz koła i czy ma inne prawa i obowiązki wynikające z statutu?
1632 06/03/2012 Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Nasze Koło było wzorem w Okręgu, ale od pewnego czasu kilku kolegów zaczyna mieszać w naszym Kole i zaczęło się psuć. Między innymi przewodniczący KR nie zwołuje spotkań Komisji i uchyla się od wszystkich spraw związanych z pracami KR. Już niedługo odbędzie się Walne i nie wiadomo jak się zachować. Co możemy w tej sytuacji zrobić?
1631 05/03/2012 Czy zgodnie z par.167 pkt.1 statutu PZŁ na Walnym Zgromadzeniu można złożyć wniosek o odwołanie członków Zarządu pomimo nieumieszczenia takiego punktu w porządku obrad?
1630 02/03/2012 Przez kilka lat KR nie przeprowadzała merytorycznej kontroli dokumentów koła, przedstawiała wnioski na podstawie których uchwalano absolutorium dla ZK w sposób tendencyjny, ukrywający poważne zaniedbania i nieprawidłowości w pracy ZK. Po uzyskaniu informacji o poważnych nieprawidłowościach WZ odwołało ZK i KR. Czy w związku z taką sytuacją WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą nowy ZK i KR do przeprowadzenia merytorycznej kontroli dokumentów koła za okres pracy odwołanego ZK?
1629 01/03/2012 Czy mając od kilkunastu lat pozwolenie na broń myśliwską tj. sztucer, kniejówkę, bock i dubeltowkę i przekazując ją dla syna (który ma pozwolenie na broń wyżej wymienioną) zachowuję pozwolenia na broń, którą posiadałem bezterminowo i czy mogę użyczać ją od syna? Nadmieniam, że w komendzie policji wyższe jednostki broni będą wykreślone z mojego zezwolenia ale ono jako takowe jest ważne bezterminowo, czyli nadal mam pozwolenie na broń.
1628 29/02/2012 Myśliwy zaproponował dobrowolne i nieodpłatne wykonanie prac ziemnych na rzecz koła wykorzystując koparkę. Jak zaliczyć mu tą pracę (wartość 1 godziny pracy koparki jest znacznie większa od przyjętej w kole wartości 1 roboczogodziny do odpracowania przez myśliwego)?
1627 29/02/2012 Kto w kole podejmuje uchwałę budowy (lub rozbudowy) domku myśliwskiego?
1626 28/02/2012 Czy muszę mieć użyczenie broni myśliwskiej na piśmie czy nie?

poprzednia 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.