strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
148 10/12/2003 Czy kolega myśliwy użyczając broń dla myśliwego, nie mającego własnej broni, w celu odbycia polowania indywidualnego naruszył przepisy?
147 10/12/2003 Czy ktokolwiek miał prawo zbudować na moim gruncie budowlę służącą do ukrycia się dla myśliwego?
146 10/12/2003 We mgle kilkakrotnie widzieliśmy mężczyzn z bronią i psami, podchodzących niemal pod okna. Co robić?
145 08/12/2003 Kiedy członkowi Koła przysługuje prawo do czynnego uczestnictwa, które jest gwarantowane Statutem Koła?
144 08/12/2003 Czy myśliwy może wykonywać polowanie indywidualne na dziki z pomocą ułożonego w tym celu psa?
143 04/12/2003 Czy jeżeli poluje trzech myśliwych z psem jest to polowanie zbiorowe czy indywidualne?
142 04/12/2003 Czy zarząd koła ma prawo odstąpić od prawie całkowitego wstrzymania planowanego odstrzału kóz i koźląt?
141 28/11/2003 Czy ZG ma prawo bez skonsultowania się z okręgową radą łowiecką rozwiązać stosunek pracy z Łowczym okręgowym? I co zrobić, gdy w tym wypowiedzeniu stosunku pracy Łowczy Krajowy powołuje się na nieaktualny przepis prawa, króry ma być główną podstawą zwolnienia?
140 28/11/2003 Czy Zarząd Koła może ukarać członka Koła nie informując go o tym, że został ukarany i za co?
139 28/11/2003 Po jakim czasie kara wpisana w akta osobowe członka PZŁ ulega przedawnieniu i czy powinna być wymazana z akt osobowych?
138 28/11/2003 Na kilka dni przed zaplanowanymi polowaniami dewizowymi członkowie koła wykonali plan polowań na dziki w tym sezonie. Czy myśliwi dewizowi na polowanu zbiorowym mogą strzelać dziki?
137 27/11/2003 Myśliwy skreślony z listy członków koła winien w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu być przyjętym do nowego koła lub uzyskać statut myśliwego niezrzeszonego. Od kiedy należy liczyć okres, w którym decyzja zarządu nabiera mocy prawnej?
136 26/11/2003 Czy myśliwy posiadający pozwolenie na 3 sztuki broni może być użyczeniobiorcą czwartej sztuki, czy też musi zrobić dodatkowe badania?
135 26/11/2003 Mam pozwolenie na broń myśliwską (z września 2003). Nabyłem boka. Czy mogę od innego myśliwego użyczyć dryling do wykonywania polowania ( przy wykorzystaniu prostej umowy użyczenia)?
134 26/11/2003 Czy w świetle nowej ustawy turystycznej i łowieckiej zagraniczny myśliwy może przyjechać na polowanie do Polski korzystając tylko z zagranicznego Biura Podróży (omijając polskiego pośrednika)?
133 25/11/2003 Czy można dokonać odstrzału jelenia byka na polowaniu zbiorowym?
132 24/11/2003 Przewodniczący komisji rewizyjnej został skreślony z listy członków koła, pozostało 2 członków komisji rewizyjnej bez przewodniczącego. Co powinien postanowić zarząd koła?
131 21/11/2003 Myśliwy dochodzący postrzałka zwierzyny grubej (z psem lub bez), którego nie postrzelił traktowany jest jak wykonujący odstrzał sanitarny ze wszystkimi konsekwencjami tego, czy posiada inny status?
130 21/11/2003 Jeśli przeprowadzany jest odstrzał redukcyjny w myśl Ustawy o ochronie zwierząt art. 33a; Ustawy Prawo Łowieckie art.45; Ustawy o ochronie przyrody art. 27c czy można to traktować jak wykonywanie polowania?
129 20/11/2003 Czy Zarząd może odmówić członkowi koła skierowanie go na kurs selekcjonerów, jeżeli spełnił warunki wynikające z przepisów?

poprzednia 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.