22/05/2004
Z okazji zawodów Alejandro stworzył utwór literacki mogący być śmiało nazwany poematem. Alejandro choć nieobecny, zostawił swój znaczący ślad w Glinkach, bo jego poemat został oficjalnie odczytany przez Łoszaka.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Skrzynia z dedykacją
Sprawozdanie z Glinek
 
Strona główna