Sygnały myśliwskie

 

      W życiu łowieckim sygnały myśliwskie zwane graniem myśliwskim lub trąbieniem myśliwskim odgrywały istotną rolę. Najdawniejsi łowcy zmuszeni do porozumiewania się w czasie polowań prowadzonych zespołowo, wypracowali sygnały, które pozwalały im sprawnie polować, zapewniały bezpieczeństwo i czasem pomoc w trakcie polowań. Następnie zaczęto grać bardziej złożone melodie w celu porozumiewania się z patronami łowów lub na ich cześć. Grano melodie dla przebłagania za myśliwskie pomyłki i jako podziękowanie za dary kniei. Prawo trąbienia na łowach przez pewien czas było zastrzeżone dla możnych. 

        Wytworzyły się w ten sposób trzy rodzaje sygnałów;

- sygnały porozumiewawcze (służą do porozumiewania się na polowaniach           i regulowania przebiegu polowania),

- hejnały (sygnały zwiastujące, zapoczątkowujące i kończące polowania a także ogłaszające gatunki zwierzyny),

- fanfary (służą do wzbogacania przeżyć myśliwskich).

        Dawny myśliwy rozróżniał ponad trzydzieści sygnałów myśliwskich, potrafił większość z nich zagrać. Dzisiaj w niewielu kołach zwyczaj grania sygnałów jest kultywowany. Niewielu jest myśliwych potrafiących odegrać podstawowe sygnały. 

Opracowany przez Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich ujednolica nazewnictwo sygnałów myśliwskich i w opisach poszczególnych ceremoniałów uwzględnia następujące sygnały:

- sygnały porozumiewawcze: pobudka, posiłek, zbiórka myśliwych, powitanie, apel na łowy, naganka naprzód, stój, zakaz strzału w miot, rozładuj broń,

- hejnały: pasowanie myśliwskie, koniec polowania, ryś lub wilk na rozkładzie, łoś na rozkładzie, jeleń na rozkładzie, daniel na rozkładzie, sarna na rozkładzie, dzik na rozkładzie, muflon na rozkładzie, lis na rozkładzie, jenot na rozkładzie, drapieżnik na rozkładzie, zając na rozkładzie, pióro na rozkładzie,

- fanfary: Darz Bór, Hejnał kynologiczny, Na cześć Św. Huberta, Dla króla polowania.

Fanfary powinny być wysłuchiwane z odkrytą głową. Dbający o dobre imię myśliwy powinien znać i rozróżniać sygnały łowieckie po to, aby wiedzieć jak się do nich stosować i jak je odbierać.

Strona opracowana przez Kazimierza Suchy z Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Ustrzykach Dolnych, zapraszam na stronę Koła "Jarząbek" http://republika.pl/sumichal/ 

a może ktoś dołączy sygnały? 

- Ryszard Łosinecki - patrz: http://www.republika.pl/anad/mysl.html przesłał kilka sygnałów do wykorzystania. W tle słyszycie "Apel na łowy". Zapraszam też na stronę Ryszarda http://republika.pl/losiniec/programy.html , gdzie można pobrać ciekawe programy, przydatne dla myśliwego, w tym program "Sygnały łowieckie".

 

Do spisu            Napisz