Nasze obwody łowieckie

Koło dzierżawi dwa obwody.
Pierwszy (nr 144), typowo leśny, położony jest na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Obwód zawsze był ostoją grubej zwierzyny. Roczne plany odstrzału jeleni, danieli, saren i dzików przekraczały setki sztuk.
Dnia 26.08.1992 nawiedził nas największy pożar lasu w historii Europy.
Trwał 7 dni - spłonęło ponad 9 tys. hektarów. Po latach odbudowy lasu i stanów zwierzyny, znowu strzelamy rocznie około 100 jeleni, 80 saren, 100 dzików i kilkanaście danieli. Czasem udaje się zdobyć medalowe trofea jeleni.

Nasz drugi obwód (nr 169) mieści się pomiędzy Żorami i Pszczyną. Był on dawniej rajem dla kaczek. Niestety na wielu stawach nie ma już sitowia, a więc i kaczek. Niezły natomiast jest stan bażantów i piżmaków. Wobec regresu zwierzyny drobnej głównym obiektem polowań stała się tutaj sarna i dzik. Roczne pozyskanie sarny kształtuje się na poziomie 80 sztuk. Każdego roku strzelamy kilka mocnych, łownych rogaczy - bywają wśród nich medalowe, jednak znacznie więcej widać ich w łowisku niż udaje się strzelić. Cóż widujemy je przeważnie wiosną, a przestrzegamy zasady strzelania sztuk łownych po rujce.
Niedawno do jedynego kompleksu leśnego (pow. 500 ha) udało nam się wprowadzić daniele. Populacja rozwija się prawidłowo - efekty można oglądać tu  i tu.