Stado kozłów wodnych - Kobus ellipsipromnus - masa byka do 270 kg. RPA 2003.