1/21


Powrót na kwaterę
z moim drugim głuszcem.

Minęły emocje polowania,
minęło zmęczenie
trudnym podchodem
w dzikim, pierwotnym,
bagiennym lesie.

Nastąpiło radosne upojenie
sukcesem (oraz trunkami),
trwające do późnego wieczora.3/21