2/21

4/21

Mój drugi głuszec. Zarówno ten, jak i ten pierwszy to najcenniejsze skarby wśród moich trofeów.