źródla rzeki Niemen

Niemaniec - jeszcze w latach 80. XX wieku miał 30 km i miał swoje źródło. Teraz ma kilka km, a za źródło umownie wybrano dwa kanały melioracyjne.
Niemaniec w zasadzie też już niestety jest kanałem, a nie rzeczką i dopiero gdy wpadają do niego dwie większe rzeki Ussa i Łosza, powstaje Niemen.