źródla rzeki Niemen

Strzałki pokazują, gdzie łączą się Niemaniec, Ussa i Łosza. Mapa jest sprzed melioracji, więc widać wyraźnie (), że Niemaniec i Łosza wypływają z jednego miejsca,
w różnych kierunkach, niedaleko miasta Uzda (o). Na mapie nie ma wspomnianej w moim opisie wioski Górny Niemen (), położonej 12 km na wschód od Uzdy.