Rozlewiska Biebrzy

Rozlewiska Biebrzy widziane z wieży widokowej w Burzynie. Nie mam stąd dobrego zdjęcia - gdy wchodziłem na wieżę, słońce zaszło za chmury.