Rozlewiska Narwi

Piękne rozlewiska Narwi widziane z punktu widokowego na Górze Strękowej.