7/28

9/28

Bardzo stary wizytownik z XIX w pochodzący z jednej z najsłynniejszych austriackich pracowni,
wykonany z brązu oraz marmuru wiedeńskiego.