8/28

10/28

Bardzo stary jeleń byk z końca XIX w., wykonany z gipsu i metalu. Ciekawostką jest,
że pomimo bardzo dużych rozmiarów, jego wartość ekonomiczna jest znikoma,
natomiast historyczna ogromna. Jest to jeden z niewielu takich skatalogowanych eksponatów.