Fotografia jest dziedziną, w której realizuje się twórczo Dariusz Żabiński. Wprawnym, czułym okiem fotografika - artysty nie tylko realizuje, ale i kreuje niezwykłe obrazy. Dzisiaj fotografika jest bardzo często jedynie elementem procesu twórczego angażującego oprócz wyobraźni i widzenia także technikę komputerowo w kreowaniu obrazu, dzieła sztuk wizualnych, Dariusz Żabiński pozostał wierny pierwotnym metodom zapisu fotograficznego, Stosuje on klasyczne środki rejestracji obrazu wykorzystując tylko i wyłącznie zjawiska optyczne, A mimo to jego prace nie mają klasycznego, a tym bardziej archaicznego charakteru, Wielokrotne, prezentowane przez autora zdjęcia postrzegane są jako wytwory nowoczesnej techniki fotomontażu i obróbki komputerowej. Większość widzów nie kryje zaskoczenia po wyjaśnieniu okoliczności powstania danej fotografii, "Tajemnica" tkwi najczęściej w sposobie kompozycji obrazu, "reżyserii" fotografowanymi obiektami, wykorzystaniu prostych zjawisk fizycznych. Tematyka dotychczasowej twórczości Żabińskiego jest bardzo urozmaicona. Hasłowo można w niej wyróżnić: miasto Śrem, pejzaż, martwą naturę, portret, akt, przyrodę, osobno zwierzęta, W ostatnim okresie wiele czasu poświęca artysta kompozycjom abstrakcyjnym. Działalność Dariusza Żabińskiego na polu fotografii pozwala postrzegać w nim interesujące zjawisko artystyczne ponadlokalnego wymiaru, jednak co bardzo wartościowe, wyraźnie związane ze środowiskiem z którego wyrasta. Muzeum Śremskie posiada reprezentatywną kolekcję fotografii śremskiego fotografika Dariusza Żabińskiego. W 1999 roku zbiór ten (wzbogacony najnowszymi pracami) jest podstawę zorganizowania dwóch wystaw czasowych: pierwszej w Muzeum Śremskim (czerwiec), drugiej  w salach wystawowych biblioteki miejskiej w Rožnovie pod Radhoštěm w Czechach (wrzesień).  

Mariusz Kondziela