P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500 PLN


Dziennik Portal Wydawnictwo Kontakt


P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk
NIP 585-00-00-791

tel: 58 340-93-98

Pytający:
e-mail:
Temat:
Treść: