strona główna forum dyskusyjneOstateczny projekt Statutu PZŁ redakcji serwisu www.lowiecki.pl
wykonany wg uwag użytkowników do projektu NRŁ

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA

Rozdział XXXI

Reprezentacja Zrzeszenia

§ 182

Oświadczenia woli w imieniu Zrzeszenia składa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, Łowczy Krajowy lub inne osoby przez niego Zarząd Główny upoważnione.

Do wydruku
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawowe umocowanie Zarządu Głównego jako organu reprezentującego Zrzeszenie nie może być w statucie naruszane.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.