strona główna forum dyskusyjne


Pytał: jacek weryszko
Data: 16/06/2008
Publikacja: 21/06/2008
Pytanie: W czyjej kompetencji leży ustalenie miejsca wyłożenia książki ewidencji na polowanie indywidualne? Zarzadu koła czy Walnego Zgromadzenia?


Odpowiedź:
Ustalenie miejsca wyłożenia książki ewidencji na polowanie indywidualne leży w kompetencji zarządu. Po pierwsze sugeruje to § 23 ust.2 rozporządzenia, ale ważniejsze jest, że kompetencje WZ określone są listą zamkniętą (§53 statutu) i nie ma tam dyspozycji do wskazywania miejsca umieszczenia ksiażki, a kompetencje zarządu są otwarte i zawierają wszystkie inne czynności zarządcze nie wymienione w statucie jako kompetencje WZ (§64 statutu).

Może się jednak zdarzyć, że WZ uchwali miejsce wyłożenia ksiązki i uchwała taka będzie obowiązywać zarząd, do czasu uchylenia jej przez ZO PZŁ na odwołanie zarządu, albo w trybie nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.