strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
110624/05/2010Czy istnieją przepisy regulujące przechowywanie i archiwizowanie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym? Czy po zakończeniu danego roku gospodarczego zarząd koła powinien dokonać weryfikacji treści zawartych w książce z wydanymi odstrzałami indywidualnymi miedzy innymi co do ilości pozyskanej zwierzyny, oraz czy powinien zmienić książkę na nową?
109105/05/2010Właściciel (dzierżawca) obrębu hodowlanego - gospodarstwa rybnego powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa) wprowadził dla myśliwych zakaz wejścia na teren stawów - część obwodu. Jako podstawę podał opinię jakiegoś profesora na temat wirusa karpi KHV - (dane o wirusie- http://www.vetpol.org.pl/11_02.pdf). Ma to na celu zapobieżenie ewentualnemu przypadkowi przyniesienia przez myśliwego lub psa tego wirusa do jego stawów. Wirus ten nie znajduje się na wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji (Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...). W przypadku gdyby znajdowała się w tym wykazie wojewoda na wniosek powiatowego inspektora może wprowadzać różne zakazy wynikające z tej ustawy. Problem ten dotyczy mojego koła, około 70 ha praktycznie jedynego zbiornika do polowań i sąsiedniego koła około 600 ha. Czy w oparciu o ten przepis właściciele obrębów hodowlanych mogą zakazać wstępu i wykonywania polowania?
108905/05/2010Czy myśliwy może wpisać się do książki na czas dłuższy niż 24 godz? Z tego co mi wiadomo myśliwy może wpisywać się na 24 godz, a spotkałem się z naruszeniem tego prawa gdzie to wpisuje się na 48 i nawet na 60 godz. Proszę o podanie aktu prawnego określającego dokładne wpisy do książki ewidencyjnej wyjść myśliwych na polowanie indywidualne.
108530/04/2010Proszę o interpretację definicji "zabudowań mieszkalnych".
107622/04/2010Przebywając służbowo w terenie, w którym złożono ksiażkę, wpisałem, że polowanie rozpocznę o godz.17-tej na lisa. Po przybyciu w łowisko poinformowano mnie, że w tym lesie, tego dnia polowano zbiorowo. Nie przystąpiłem do polowania, a nazajutrz wykreśliłem czytelnie wpis i parafowalem czynność. Czy to zachowanie kwalifikuje się do ukarania?
105810/09/2008Czy prawnie wolno polować na np. uprawach topinamburu, który jest traktowany jako poletko. Jeśli nie, to w jakiej minimalnej odległości powinny znajdować się ambony?
105231/07/2008Czy WZ może przyjąć uchwałę o następującej treści: "Kolegom unikającym notorycznie prac na rzecz Koła, wnoszącym jedynie należne opłaty, zarząd koła może wstrzymać lub nie wydać odstrzału indywidualnego"?
104623/07/2008W komentarzu do Prawa Łowieckiego, autorstwa prof. Wojciecha Radecki z 2007r. wydanie II zaktualizowane, strona 285, dot. w/w artykułu widnieje zapis: "Wydanie większej ilości upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego niż zwierzyny zaplanowanej do pozyskania jest przestępstwem z art. 52 pkt.5 "prawa łowieckiego". Przestępstwo to ma charakter formalny, jest dokonane w momencie wyrażenia zgody, bez względu na to, czy plan został rzeczywiście przekroczony." Czy jest to właściwa interpretacja?
104221/07/2008Na WZ podjęto uchwałę, że myśliwi wjeżdżający w obwód koła muszą wpisywać się do książki ewidencji na polowaniu indywidualnym nawet kiedy nie mają ze sobą broni i nie zamierzają polować, np. w przypadku dokarmiania lub nęcenia. Czy takie wpisy mogą znajdować się w książce ewidencji?
102907/07/2008Czy strażnik łowiecki może przebywać z bronią myśliwską w łowisku bez wpisu?
101716/06/2008W czyjej kompetencji leży ustalenie miejsca wyłożenia książki ewidencji na polowanie indywidualne? Zarzadu koła czy Walnego Zgromadzenia?
100608/04/2008Odstrzały należą do druków ścisłego zarachowania. Jak postępować w przypadku nie zwrócenia przez myśliwego oryginału odstrzału, np. na skutek zniszczenia czy zagubienia. Komisje wyceny trofeów czasem wymagają przy wycenie odstrzału, czy nie wystarczy kopia?
100508/04/2008Czy polowanie na bażanty może odbywać się indywidualnie na podstawie wpisu w upoważnieniu do wykonywania polowania czy w tym przypadku myśliwy powinien mieć psa?
99906/04/2008Czy myśliwy posiadający uprawnienia do polowania w danym obwodzie, przebywający w tym obwodzie samochodem z bronią w pokrowcu i znajdującą się w bagażniku auta, poluje w tym momencie, czy nie?
99806/03/2008Kilkukrotnie byłem świadkiem polowania na gęsi przez myśliwych bez udziału psa, czy to jest dozwolone?
99706/03/2008Czy jest zakaz polowania indywidualnego w białych strojach maskujących i czy w ogóle są zapisy prawne narzucające lub ograniczające używanie przez myślwych strojów w barwach maskujących?
99428/02/2008Jeżeli myśliwy upolował już 3 gęsi na skraju rezerwatu przyrody, które z trudem umie unieść, a przystaje i znów strzela do gęsi to jest on myśliwym czy był to kłusownik?
98801/02/2008Czy to prawidłowy wpis w książkę ewidencji "objazd terenu" i wpis że strzelony lis.
98631/01/2008Czy w wewnętrznym regulaminie zatwierdzonym przez WZ dot. zasad wykonywania polowania może być zapis, że w książce ewidencji pobytu w łowisku można się zapisywać tylko na jedno łowisko z zastrzeżeniem, że jest wolne, a jeżeli już ktoś jest to za jego zgodą po kontakcie telefonicznym?
98428/01/2008Łowczy poprosil mnie o wykonanie pewnej pracy w łowisku, której z braku czasu i pogody nie zrobiłem tego i że zrobie to w późniejszym terminie, ale zrzad zdecydował mi nie wydać odstrzalu. Czy zarząd może taka decyzje podjąć?
poprzednia   3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.