strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Grzesiek
Data: 07/07/2008
Publikacja: 10/07/2008
Pytanie: Czy strażnik łowiecki może przebywać z bronią myśliwską w łowisku bez wpisu? Strażnik ten posiada zezwolenie na odstrzał w danym łowisku. Wielokrotnie widziałem go ze sztucerem w łowisku jak również podchodził mi w pobliże ambony. Sprawdziłem, nie był wpisany do książki ewidencji wyjść. Czy jego postępowanie jest zgodne z jego uprawnieniami? Czy jakiekolwiek przeprowadzanie kontroli w łowisku może się odbyć bez jakiegokolwiek powiadomienia gospodarza tego łowiska? Czy kotrola musi być wpisana lub odnotowana w książce ewidencji wyjść? Czy strażnik może dokonywać kontroli w łowisku bez wpisu do książki? Kotrole, o które pytam dotyczą głównie urządzeń łowieckich oraz zagospodarowania łowiska pod tym kątem.

Odpowiedź:
Na podobne pytanie już odpowiadałem.

Strażnik absolutnie nie może przebywać z bronią bez wpisu do książki. Jest to przewinienie łowieckie i może odpowiadać przed rzecznikiem i sądem łowieckim.

Nie ma formalnie pojęcia "kontroli" łowiska przez strażnika, czyli np. pracy gospodarza, chyba, że taki obowiązek nadał strażnikowi zarząd, powołując go na to stanowisko. Gdyby tak było, to uchwała zarządu w tej sprawie regulować powinna, jak taka kontrola wygląda.

Żadna kontrola strażnika, nie może być odnotowywana w książce wyjść. Rozporządzenie i wzór książki tam zawarty określaja, co wolno i należy wpisywać do tej książki. Inne wpisy nie określone w w/w rozporzadzeniu są niedozwolone.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.