strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Urbanek
Data: 21/07/2008
Publikacja: 23/07/2008
Pytanie: Na walnym zgromadzeniu podjęto uchwałę, że myśliwi wjeżdżający w obwód koła muszą wpisywać się do książki ewidencji na polowaniu indywidualnym nawet kiedy nie mają ze sobą broni i nie zamierzają polować, np. w przypadku dokarmiania lub nęcenia. Czy takie wpisy mogą znajdować się w książce ewidencji?

Odpowiedź:
Taka uchwała WZ jest niezgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy, więc powinna zostać uchylona przez ZO PZŁ, po odwołaniu się od niej dowolnego członka koła w trybie odwoławczym lub w trybie nadzoru. Rozporządzenieszczegółowo określa co i po co wpisuje się do ksiązki i nie ma tam możliwości wpisywanie czegokoliwek innego, jak tylko danych wynikających z wykonywania polowania i określonych w w/w rozporzadzeniu.

Można do celu opisanego w pytaniu wprowadzić uchwała WZ dodatkowa książkę, jako wewnętrznej dokumentacji koła i WZ może nakazać członkom, jeżeli podejmie taka uchwałę, wpisywania się z dowolnej okazji, za wyjątkiem oczywiście polowania, bo te wpisuje się do ksiązki ewidencji wprowadzonej w/w rozporzadzeniem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.