strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Adrian Kocoń - Adrian89 (BT)
Data: 31/07/2008
Publikacja: 02/08/2008
Pytanie: Czy WZ może przyjąć uchwałę o następującej treści: "Kolegom unikającym notorycznie prac na rzecz Koła, wnoszącym jedynie należne opłaty, zarząd koła może wstrzymać lub nie wydać odstrzału indywidualnego"?

Odpowiedź:
Formalnie rzecz biorąc, WZ może przyjąc każda uchwałę. Pytaniem pozostaje tylko, czy uchwała taka jest zgodna z prawem łowickim i czy zachowano procedur formalnych przy jej podejmowaniu, a więc czy nie zostanie np. uchylona przez ZO

Nie bardzo rozumiem, co kryje się za stwierdzeniem "należne opłaty". Jeżeli chodzi przede wsystkim o składki, to uchwał ta wprowadza sankcje ograniczające prawo do polowania członkom koła. Z formalnego punktu widzenia jest to uprawnione, bo do WZ należy prawo określania zasad wydawania upoważnień do polowania indywidualnego. Jeżeli większość członków koła akceptuje taki zapis, to coż, trzeba zgodzić sie ze zdaniem wiekszości.

Jeżeli jednak "należne opłaty" dotyczą np. ekwiwalentu ustalonego przez WZ za godziny nieprzepracowane, to taka uchwała byłaby nielogiczna. Jeżeli WZ ustaliło ekwiwalent, równoważny pracom, to nie może karać za to, ze ekwiwalent ten jest płacony. Pomio tego zastrzeżenia, uchwał taka byłaby obowiązująca, do chwili uchylenia jej przez ZO PZŁ, do któego należałoby złożyc odwołanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.