strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur
Data: 24/05/2010
Publikacja: 25/05/2010
Pytanie: Uprzejmie proszę o informację, czy istnieją przepisy regulujące przechowywanie i archiwizowanie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym? Czy po zakończeniu danego roku gospodarczego zarząd koła powinien dokonać weryfikacji treści zawartych w książce z wydanymi odstrzałami indywidualnymi miedzy innymi co do ilości pozyskanej zwierzyny, oraz czy powinien zmienić książkę na nową?

Odpowiedź:
Książki powinny być archiwizowane na podstawie ustawy o archiwach, ale nie krócej, jak do końca grudnia, po minięciu 5 lat finansowych.

Zarząd powinien zweryfikować pozyskanie i wydane odstrzały, do rocznego sprawozdania, ale czy korzysta z książki jest jego decyzją. Na pewno może, ale także nie musi, sprawdzać książkę KR.

Nie ma obowiązku zmienić książki na nową po zakończeniu roku, ale byłoby to zalecane, żeby właściwie archiwizować dokumentację koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.