strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marcin Pietrzak
Data: 22/07/2010
Publikacja: 24/07/2010
Pytanie: Czy jest zgodne i możliwe iż na polowaniu zbiorowym i ujętym w kalendarzu polowań jako wyłącznie na lisa, łowczy koła daje możłiwość wykonania odstrzału bażantów przez myśliwych w poszczególnych grupach, jednak warunkiem jest posiadanie przez myśliwego odstrzału indywidualnego na bażanty.

Odpowiedź:
Jeżeli strzelają mając upoważnienie do odstrzału bażantów, to trudno formalnie coś zarzucić takiemu polowaniu. Do 30 kwietnia 2005 r. kiedy utraciło ważność to Rozporządzenie, § 18 tego rozporządzenia zakazywał polowania indywidualnego na terenie, gdzie odbywa się polowanie zbiorowe. Obecnie tego przepisu już w nowym Rozporządzeniu nie ma.

Żaden przepis nie mówi nic o takiej sytuacji, choć prawidłowiej byłoby strzelanie bażantów jako zwierzyny dozwolonej do strzelania na polowaniu zbiorowym. Z drugiej jednak strony polowanie zbiorowe na lisa odbywa się najczęściej nie miot za miotem w lesie, tylko gdzieś w polach i może w ten sposób prowadzący chciał naprawić błąd zarządu, który nie wpisał bażantów do polowania zbiorowego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.