strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
132918/01/2011Czy zgodnie z nowelizacją rozporządzenia odnośnie zasad wykonywania polowania (dot. zał. nr 1, wzór "odstrzału") należy uznać za prawidłowy wpis, którego dokonał łowczy w punkcie 4.1. "Dzik odyniec szt. 2"? Myślę, że są tu dwa błędy: 1. nieprawidłowa terminologia. 2. powinna być wpisana osobno każda sztuka; Czy posiadacz takiego upoważnienia może się liczyć z jakimikolwiek konsekwencjami podczas kontroli?
131130/12/2010W wypadku pozyskania dzika przelatka lub sarny koźlęcia czy jelenia cielęcia co należy wpisać w rubryce gatunek, ilość, płeć? Czy płeć można pominąć?
131030/12/2010Kolega nie otrzymał "odstrzału" na kozła (na pozostałą zwierzynę dostał). Zarząd uzasadnił to pewnymi brakami w wykonywaniu prac. Kolega uważa, że wszystkie prace na rzecz koła wykonał i zgodnie z zasadami wydawania odstrzałów (zatwierdzonymi przez WZ) powinien go otrzymać. Czy jeżeli otrzyma od zarządu uchwałę wraz z uzasadnieniem w tej sprawie i odwoła się do WZ to po wpłynięciu jego odwołania odstrzał powinien dostać?
130322/12/2010Czy jako członek koła łowieckiego które wnosi opłaty dzierżawne za obwód łowiecki, mam prawo wyprosić osoby które znajdują się w miejscu gdzie zamierzam polować i na jaki ewentualnie akt prawny mogę się w takim wypadku powołać?
130222/12/2010Czy wpisując się na polowanie mogę wpisać od razu godzinę zakończenia czy muszę to zrobić dopiero po jego rzeczywistym zakończeniu. Czy wpis o zakończeniu może być dokonany przed rozpoczęciem polowania? Oczywiście wiem że w przypadku strzału trzeba to zgłosić. Ale zakładamy, że wpisałem godzinę rozpoczęcie i godzinę zakończenia, na polowaniu nie strzelałem i prosto z ambony pojechałem do domu (wpisując się do 3 zakończyłem polowanie o 3). Czy złamałem prawo? Jakie przepisy to regulują?
128824/11/2010Czy dopuszczalne jest wpisywanie do książki wyjść na polowanie indywidualne przez jednego myśliwego kilku kolegów myśliwych i czy Prezes Koła może polecić strażnikowi aby go wpisał?
128624/11/2010Miejsce wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w łowisku określa zarząd koła. Kto upoważnia myśliwego do dokonywania w tej książce wypisywania na polowanie indywidualne np. po telefonicznym zgłoszeniu wyjścia na polowanie?
128524/11/2010Czy dozwolone jest wykonanie odstrzału dzika przelatka na odstrzał kolegi myśliwego który bez broni bierze udział w zasiadce na nęcisku na dziki?
127116/11/2010Bardzo proszę o poradę w następującej sprawie: 1. Kto decyduje o rozmieszczeniu książek wpisów pobytu w łowisku? 2. Czy jest legalne, że przy dzierżawie dwóch obwodów dwie książki są w jednym miejscu? 3. Czy komisja rewizyjna ma wpływ na decyzję zarządu w powyższej kwestii? 4.Czy większość członków może wpłynąć na zarząd o zmianę umieszczenia książki, ewentualnie kto? 5. Czy jest możliwe posiadanie dwóch książek na obwód: inna do wpisu własnego, a druga przez telefon. 6. Gdzie można zaskarżyć decyzje zarządu?
125121/10/2010Mamy w kole bardzo dziwną sytuację z polowaniami indywidualnymi. Na walnym zgromadzeniu w tym roku ustalono jednogłośnie że nie będziemy grodzić areału rolnego na naszym obwodzie. Jak się później okazało część członków koła grodziła wspomniany areał rolny wraz z łowczym, a łowczy wstrzymał odstrzały dla osób nie będących na tym grodzeniu. Na domiar całości nie zostałem powiadomiony ani listownie ani telefonicznie o tym czynie koła, gdzie łowczy ma opłacany telefon przez koło i ryczałt paliwowy na 100 km a jak się okazuje to dodatkowo w tym dniu byłem w pracy. W statucie na ten temat nic nie znalazłem a wstrzymano mi odstrzał. Czy łowczy ma prawo w ten sposób postąpić?
124819/10/2010Wczoraj byłem na przyleśnej łące, ok. 500 metrów od rzadko uczęszczanej drogi publicznej. Na tej łące są trzy lizawki, ale nie ma żadnej ambony. Siedziałem w trawach czekając na byka. W pewnym momencie zajechał samochód terenowy i dwóch myśliwych - mało uprzejmych - stwierdzili, że nie mam prawa tu przebywać. Teren jest administrowany przez Lasy Państwowe - z całą pewnością należy do Skarbu Państwa. Czy myśliwi mieli prawo przepędzić mnie z państwowej łąki?
123505/10/2010Czy myśliwy posiadający upoważnienie do polowania indywidualnego w dwóch różnych kołach łowieckich, graniczących obwodami ze sobą, może jednocześnie (w tym samym dniu i godzinie) wpisać się w dwóch książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Czy fakt taki stanowi przewinienie łowieckie?
120201/09/2010Co powinna, a czego nie powinna żądać do kontroli w łowisku policja? Czy sprawdzanie odstrzałów i książki wpisów jest zasadne?
118309/08/2010W naszym Kole trwa dyskusja na temat poprawności wpisu w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Łowczy wpisuje "dzik do 50 kg szt. 3" jednak część członków jest zdania, że poprawniejszy jest wpis np. "dzik warchlak 2 szt.. dzik przelatek 1szt".
116722/07/2010Czy można przedłużyć odstrzał na drugi miesiąc w momencie wypisywania go?
116622/07/2010Czy jest zgodne i możliwe iż na polowaniu zbiorowym i ujętym w kalendarzu polowań jako wyłącznie na lisa, łowczy koła daje możłiwość wykonania odstrzału bażantów przez myśliwych w poszczególnych grupach, jednak warunkiem jest posiadanie przez myśliwego odstrzału indywidualnego na bażanty.
113724/06/2010Jeden z kolegów otrzymał zezwolenie na odstrzał indywidualny, pojechał z drugim kolegą, który miał też odstrzał ale w jego zezwoleniu był dzik. Jest duże prawdopodobieństwo że odstrzału dokonał ten pierwszy, ponieważ w 5 rubryce gdzie jest sprawozdanie z polowania indywidualnego było coś wpisane a potem skreślone tak, że nie można tego odczytać. Podejrzenie jest, że kolega oprzytomniał i to skreślił. W zezwoleniu tego drugiego jest zgłoszony dzik, którego wziął na użytek własny. W książce wpisów są zgłoszeni o tej samej godzinie. Co z tym zrobić?
113418/06/2010Jakie są warunki / zasady stawiania ambon. W szczególności chodzi mi o odległości: od zabudowań, od prywatnego pola. Czy ambona może być skierowana w stronę budynków mieszkalnych i w jakiej minimalnej odległości może być od nich ustawiona?
113017/06/2010Czy myśliwy, będąc na drodze publicznej w obwodzie łowieckim a zarazem w rejonie na który nie zapisał się w książce zgłoszeń, może celować sztucerem ze stojącego po prawej stronie tej drogi samochodu (przez opuszczoną w drzwiach szybę wystawił sztucer z lunetą w lewo, a więc przez drogę) w kierunku pól, gdzie prawdopodobnie znajdowały się sarny?
112310/06/2010Czy po zakończonym polowaniu myśliwy ma obowiązek wpisania w książce ewidencji ilość oddanych strzałów, nawet gdy to są "pudła"? Jeżeli tak, to jakie są wyciągane konsekwencje za nie dokonanie tego wpisu, lub dokonanie go 3 godziny po zakończonym polowaniu?
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.