strona główna forum dyskusyjne


Pytał: rosomak123
Data: 09/08/2010
Publikacja: 10/08/2010
Pytanie: W naszym Kole trwa dyskusja na temat poprawności wpisu w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego. Łowczy wpisuje "dzik do 50 kg szt. 3" jednak część członków jest zdania, że poprawniejszy jest wpis np. "dzik warchlak 2 szt.. dzik przelatek 1szt".

Odpowiedź:
Łowczy dokonuje wpisów nieprawidłowo. Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach wykonywania polowania i określonym w nim wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, bo wzór ten określa w rubryce 4.1 upoważnienia ten wpis następująco:

4.1 Gatunek oraz opis zwierzyny (zgodnie z terminologią rocznego planu łowieckiego)

Roczny plan łowiecki rozróżnia trzy rodzaje dzików: warchlaki, przelatki, pozostałe i tak dziki powinny być wpisane do upoważnienia, czyli rację mają członkowie koła podważający wpisy łowczego.

Nie można wykluczyć, że WZ tego koła uchwaliło, że np. dziki pozostałe strzelane przez członków koła nie mogą być większe niż 50 kg. W takiej sytuacji na upoważnieniu nic się nie zmienia, dalej powinny być wpisywane warchlaki, przelatki i dziki pozostałe, a kontrola wykonanie uchwały WZ odbywa się poza drukami upoważnień, w momencie określania wagi tuszy po odstrzale, czy waga tuszy jest ona zgodna, czy niezgodna z uchwałą WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.