strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Alvit
Data: 01/09/2010
Publikacja: 01/09/2010
Pytanie: Co powinna, a czego nie powinna żądać do kontroli w łowisku policja? Czy sprawdzanie odstrzałów i książki wpisów jest zasadne?

Odpowiedź:
Policja może sprawdzać, co uzna za stosowne, o ile nie narusza ustawy o policji.

Sprawdzanie odstrzałów, które są upoważnieniem do wykonywania polowanie będzie zasadne, jeżeli kontrolować będzie myśliwego spotkanego podczas wykonywania polowania. To samo dot. będzie książki wyjść w łowisko.

Nie można też wykluczyć, że policja prowadzi dochodzenie w jakiejś sprawie i poszukuje np. dowodów, ale zobowiązana jest wówczas dochowywać zasad określonych przez kodeks postępowania karnego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.