strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Michał
Data: 05/10/2010
Publikacja: 05/10/2010
Pytanie: Czy myśliwy posiadający upoważnienie do polowania indywidualnego w dwóch różnych kołach łowieckich, graniczących obwodami ze sobą, może jednocześnie (w tym samym dniu i godzinie) wpisać się w dwóch książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Czy fakt taki stanowi przewinienie łowieckie?

Odpowiedź:
Polujący myśliwy oznacza w książce teren, w którym będzie polował. W jednych kołach jest to jedno lub więcej łowisk, czy rejonów, na jakie podzielony jest obwód, bo w tym kole może obowiązywać zasada pozwalająca wpisać się na jedno lub więcej łowiska równocześnie. W innym kole zasadą jest wpisywanie się tylko na jeden rejon lub cały obwód.

Wpisując się w dwóch kołach na tereny polowania graniczące ze sobą myśliwy określa, że na tych terenach będzie polował. Jeżeli z w każdym z kół jego wpis jest zgodny z zasadami panującymi w tym kole, to takie wpisy nie są żadnym przewinieniem łowieckim. Zdaję sobie jednak sprawę, że są zawistni w jednym, czy drugim kole, którzy sami nie mogą polować na większym terenie, ale takich, którzy mają do tego prawo, najchętniej zawiesiliby w polowaniach, karając w sądzie łowieckim. Nie wykluczałbym również możliwości, że ci zawistni znajdą posłuch u rzecznika dyscyplinarnego, który uzna takie postępowanie za naruszenie prawa łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.