strona główna forum dyskusyjne


Pytał: członek ZK
Data: 24/11/2010
Publikacja: 01/12/2010
Pytanie: Miejsce wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w łowisku określa zarząd koła. Kto upoważnia myśliwego do dokonywania w tej książce wypisywania na polowanie indywidualne np. po telefonicznym zgłoszeniu wyjścia na polowanie?


Odpowiedź:
Upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń i wpisywania ich do książki udziela zarząd koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.