strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Grzegorz
Data: 24/11/2010
Publikacja: 03/12/2010
Pytanie: Czy dopuszczalne jest wpisywanie do książki wyjść na polowanie indywidualne przez jednego myśliwego kilku kolegów myśliwych i czy Prezes Koła może polecić strażnikowi aby go wpisał?

Odpowiedź:
Zarząd może upoważnić dowolne osoby do dokonywania wpisów. Może upoważnić strażnika, a nawet wszystkich członków koła. To zależy od zarządu, kto jest upoważniony. Sam prezes nie ma kompetencji, żeby takie upoważnienie wydać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.